BİLİMSEL PROGRAM


6 Eylül 2024
08:30-08:40 Açılış Konuşmaları
08:40-08:50 Mandibula Anatomisi ve Özellikleri - Ufuk Emekli
08:50-09:00 Maksilla Anatomisi ve Özellikleri - Kemal Fındıkçıoğlu
09:00-09:20 Preoperatif Hazırlıklar, Anestezinin Özellikleri ve Hastanın Hazırlanması - Erol Kozanoğlu
09:20-09:40 Ortognatik Cerrahi İçin Mandibular Bölgede Yapılan İnsizyonlar, Disseksiyonun Özellikleri - Selahattin Özmen
09:40-10:00 Ortognatik Cerrahi İçin Maksiller Bölgede Yapılan İnsizyonlar, Disseksiyonun Özellikleri - Zeki Güzel
10:00-10:20 Tartışma
10:20-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 Mandibulada Yapılan Osteotomiler - Ersoy Konaş
11:20-11:40 Maksillada Yapılan Osteotomiler - Kemalettin Yıldız
11:40-12:00 Fiksasyon Malzemeleri - Şeyda Güray
12:00-12:20 Fiksasyon Yöntemleri ve İlkeleri - Göktekin Tenekeci
12:20-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:50 Ortognatik Cerrahi Hastasının Ortodontik Açıdan Değerlendirilmesi - Arzu Arı Demirkaya
13:50-14:10 Preoperatif Ortodontik Hazırlıklar - Gülnaz Marşan
14:10-14:30 Digital Planlama ve Hazırlık - Şahin Barış / Cemre Geze
14:30-14:50 Postoperatif Ortodontik Gereksinimler ve Hasta Takibi - Nil Cura
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-15:50 Intraoperatif Osteotomi Komplikasyonları ve Yönetimi - İbrahim Vargel
15:50-16:10 Ortognatik Cerrahi Komplikasyonları - Bora Edim Akalın
16:10-16:30 Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Ortognatik Cerrahinin İlkeleri - Nihal Durmuş Kocaaslan
16:30-16:40 Tartışma
16:40-17:30 Birinci Günün Ve Kursun Değerlendirilmesi
7 Eylül 2024
08:30-09:00 Kurs öncesi toplantısı
Ufuk Emekli, Kemal Fındıkcıoğlu, Erol Kozanoğlu, Zeki Güzel, Ersoy Konaş, Kemalettin Yıldız, Göktekin Tenekeci, Arzu Arı Demirkaya, Gülnaz Marşan, Şahin Barış, Nil Cura, İbrahim Vargel, Bora Edim Akalın, Özhan Çelebiler, Selahattin Özmen, Ahmet Demir, Şeyda Güray, Cemre Geze, Yiğit Tiftikçioğlu
09:00-12:30 MANDİBULA DİSSEKSİYONU VE OSTEOTOMİLERİ
09:00-09:30 Disseksiyon özeliklerinin ve osteotomilerinin tanımı ve uygulamaları - Ahmet Demir
09:30-12:00 Katılımcılar tarafından Mandibula bölgesinde yapılacak uygulamalar - Ufuk Emekli, Kemal Fındıkcıoğlu, Erol Kozanoğlu, Zeki Güzel, Ersoy Konaş, Kemalettin Yıldız, Göktekin Tenekeci, Arzu Arı Demirkaya, Gülnaz Marşan, Şahin Barış, Nil Cura, İbrahim Vargel, Bora Edim Akalın, Özhan Çelebiler, Selahattin Özmen, Ahmet Demir, Şeyda Güray, Cemre Geze, Yiğit Tiftikçioğlu
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-17:00 MAKSİLLA DİSSEKSİYONU VE OSTEOTOMİLERİ
13:30-14:00 Disseksiyon özeliklerinin ve osteotomilerinin tanımı ve uygulamaları - Ahmet Demir
14:00-17:00 Katılımcılar tarafından Maksiller bölgede yapılacak uygulamalar - Ufuk Emekli, Kemal Fındıkcıoğlu, Erol Kozanoğlu , Zeki Güzel, Ersoy Konaş, Kemalettin Yıldız, Göktekin Tenekeci, Arzu Arı Demirkaya, Gülnaz Marşan, Şahin Barış, Nil Cura, İbrahim Vargel, Bora Edim Akalın, Özhan Çelebiler, Selahattin Özmen, Ahmet Demir, Şeyda Güray, Cemre Geze, Yiğit Tiftikçioğlu
17:00-17:30 İki̇nci̇ Günün Değerlendi̇ri̇lmesi̇